Novinky

Spustili jsme pro Vás novou webovou prezentaci.. 30.07.2014

Nový web

Spustili jsme pro Vás novou webovou prezentaci..
více informací

Tyčové prvky, skelety

V rozsahu požadavků trhu vyrábíme a montujeme železobetonové prefabrikované skelety, které jsou vždy navrženy tak, aby maximálně splňovaly podmínky zadání a vyhověly požadavkům zákazníka. Návrh a dimenzování prvků je sladěn s dispozičním uspořádáním objektu a charakterem jeho využití. Ke každému řešení je přistupováno individuálně. Dodáváme skelety jedno a vícepodlažní, jedno a vícelodní se zajištěním podélné a příčné tuhosti hlavními konstrukčními prvky tj. sloupy, průvlaky, střešními vazníky, ztužidly, střešními krokvemi. Výroba a dodávka skeletů je možná včetně obvodového pláště z plošných dílců bez nebo se zateplením a s různou povrchovou úpravou.

Výrobu tyčových prvků doplňují individuální nosníky, základové nosníky, průvlaky a poloprůvlaky.