Novinky

Spustili jsme pro Vás novou webovou prezentaci.. 30.07.2014

Nový web

Spustili jsme pro Vás novou webovou prezentaci..
více informací

Plošné prvky a spřažené konstrukce

Výrazná část produkce je tvořena výrobou plošných prvků a spřažených konstrukcí tj. stropních desek filigrán BDS, poloprůvlaků, poloztužidel, spřažených filigránových stěn. Tento systém je progresivním při provádění nosných částí staveb horizontálního či vertikálního typu, kde jsou spojeny výhody monolitických a prefabrikovaných montovaných konstrukcí. Jedná se o předvyrobené prefabrikované železobetonové dílce velké přesnosti s povrchovou úpravou, které tvoří ztracené bednění se zabudovanou výztuží navrženou na hlavní směr pnutí konstrukce. Dílce se na stavbě uloží a zmonolitní do požadovaného stavu. Tato konstrukce dovoluje účelně a hospodárně navrhnout i skelet pro libovolné objekty a podle potřeby jej doplnit vhodným obvodovým pláštěm a střešní konstrukcí.

Využití železobetonových desek filigrán BDS při stropních konstrukcích umožňuje podřízení se atypickému řešení stavby a současně vyhovět požadavkům na velké rozpony čímž je splněn zásadní požadavek vytvoření rozsáhlé volné dispozice. To vše při relativně subtilní stropní konstrukci. Lze vytvářet stropní desky plného nebo vylehčeného průřezu. Tento systém lze doplnit a efektivně využít ve spojení s dalšími zabudovanými prvky jako jsou například ISO nosníky zabraňující vzniku tepelných mostů nebo třmínkové lišty u lokálně a bodově podpíraných konstrukcí.

Plošné prvky plné prefabrikace představují převážně stěnové dílce. Vyráběny jsou podle požadavku zateplené, nezateplené s povrchem hladkým, plastickým či s individuální úpravou. Společnost vyrábí a nabízí systém pro oplocení-plotové sloupy, patky, plotové desky s individuální povrchovou úpravou nebo členěním polí a rozměrů prvků. Specifickou část tvoří plošné dílce pro dopravní infrastrukturu-protihlukové stěny, soklové panely, silniční panely, panely pro cyklostezky.

Soubory ke stažení