Novinky

Spustili jsme pro Vás novou webovou prezentaci.. 30.07.2014

Nový web

Spustili jsme pro Vás novou webovou prezentaci..
více informací

Etika a strategie

Pohybujeme se v podnikatelském prostředí, které má jednu z nejhorších pověstí a hodnocení. Působíme na stavebním trhu. Tato skutečnost je pro nás velkým varováním a rovněž velkou výzvou k zavádění, dodržování a vyžadování zásad etického chování v obchodním styku a soutěži.  Se zvýšenou pozorností prověřujeme každý projekt, obchodní případ, každý článek dodavatelsko-odběratelských vztahů. Jsme vázáni odpovědností vůči svým partnerům, zaměstnancům a akcionářům.

Společnost ve své činnosti přijala politiku kvality vycházející z vize společnosti rozvíjet dlouholetou tradici výroby železobetonových prefabrikovaných výrobků a realizaci staveb, uplatňovat nové výrobní postupy a technologie a nadále posilovat své postavení na stavebním trhu.